SVALOVÝ TEST – Diagnostika u Emočního hubnutí

SVALOVÝ TEST – Diagnostika u Emočního hubnutí

Tuto metodu, vědecky ověřovanou od 50. let 20. století Davidem Hawkinsem, M.D., Ph.D., v Ústavu pokročilých teoretických studií v Sedoně, stát Arizona, jsem si osvojila v roce 2004 na výcvicích u R. Kurta Eberta, Ph.D., pensylvánského neuropsychologa. Od té doby ji denně používám ve své klientské praxi.

David Hawkins podrobně rozebírá fenomén svalového testu ve své – dle mého názoru úžasně inspirativní – knize „Moc versus síla aneb skrytí činitelé určující lidské chování“, kde mj. píše, cituji:

„Test sám je jednoduchý, rychlý a poměrně snadno se provádí. Pozitivní svalová reakce subjektu následuje v reakci na tvrzení objektivně pravdivé, negativní reakci subjektu vyvolávají klamná tvrzení. Tento jev se vyskytuje nezávisle na vlastním názoru testovaného subjektu nebo jeho znalosti tématu a ukázal se jako platný napříč kulturami v jakékoli populaci a neměnný v čase. Poprvé v historii lidstva poskytuje tato technika objektivní základ pro odlišení pravdy od klamu, což je kdykoli snadno ověřitelné u náhodně vybraných nepoučených testovaných subjektů.“

Můžeme si myslet, že máme svůj život pod kontrolou a díky tomu dobře fungujeme. Jistě se ale shodneme v tom, že kromě „obvyklých“ skutečností, jsou tady ještě takové, které nás přesahují. Síla nevědomí, kolektivního podvědomí, oceán našich vnitřních světů. Jako červená nit jimi prochází skrytá symetrie věcí a jevů, skutečný Řád, který nás všechny spojuje. A právě díky jeho existenci mohou fungovat a fungují metody, jako je svalový test.

Známý lékař MUDr. David Frej o Emočním hubnutí říká: ,, Kombinace práce na těle a mysli u hubnutí je nezbytná“ 

Komentáře