Spalování tuků a jak ho podpořit?

Spalování tuků a jak ho podpořit?

Dnes si můžete přečíst spoustu článků vyjadřujících se k tématu spalování tuků. Ale stává se, že si informace v nich uváděné protiřečí. Jakou máte zkušenost? A případně, jak se v té spleti orientujete?

My propojujeme práci těla a mysli.

Podstata je v kombinaci svalového testu s metabolickým typováním.

Svalový test je nástrojem z mé praxe. Co to je a jak se konkrétně provádí, uvidíte na našem videu „Emoční hubnutí – jak vypadají sezení u Hanky?“. Vysvětluji tam, že svalový test je technika používaná v oborech práce s myslí, chováním a emocemi od 50. let 20. století. Jednou z nejvýznačnějších postav na tomto poli je doktor David Hawkins, mj. autor transformační knihy „Síla versus moc aneb skrytí činitelé určující lidské chování“. Doktor Hawkins provedl tisíce svalových testů a díky relevantním výsledkům opakovaně prokázal, že testy fungují.

Jak metodu testování využijeme my v Emočním hubnutí? Rozhodli jsme se vytvořit souhrnnou „Mapu Emočního hubnutí“. Jde o soupis potravin a metabolických reakcí těla ve vztahu k hubnutí. Získáme tak materiál, propojující informace z orgánových soustav, vědomí a podvědomí, s vědecky ověřenými stravovacími a pohybovými principy.

Těšíme se, jak „Mapu Emočního hubnutí“ využijeme a tím zefektivníme, prohloubíme a zkvalitníme naši práci s vámi.

Vaši

Hanka a Martin

Komentáře