Co je to odblok?

Co je to odblok?

Mohu se odblokovat sám?

Abychom dokázali na tyto otázky správně odpovědět, podívejme se nejdříve na pojem blok nebo blokace. Při práci s myslí a emocemi je používají mj. doktor David Wagner, zakladatel mezinárodní Univerzity integrovaných věd a neuropsycholog Kurt Ebert, jejichž výcviky jsem absolvovala.

Další z mých učitelů, psycholog Johann Zeilhofer, Bhagat, nám jednou tyto pojmy vysvětloval s využitím příkladu ze života zvířat: představte si, že hladový lev stíhá gazelu. Jde jí o život, a tak s obrovským nasazením před lvem utíká. V určitém okamžiku naráz padne k zemi. Její tělo bleskově ztuhne (zablokuje se), takže vypadá jako mrtvá. Přibíhá lev, očichává potenciální kořist – ale místo, aby se do ní pustil, s nezájmem odchází. Gazela totiž nejeví známky život a predátor jako je lev nemá zapotřebí živit se zdechlinami. Jenže když je lev už dost daleko, gazela se vymrští ze země, začne skákat a podivně třást celým tělem, takže vypadá, jako by zešílela. Opak je pravdou! Moudré zvíře doslova vytřásá z těla veškerá ztuhnutí (bloky), do kterých se samo svými přirozenými mechanismy uvedlo, aby oklamalo lva a vyhnulo se smrti. Gazela se třese a poskakuje tak dlouho, dokud se nezbaví i posledních zbytků ztuhnutí. Uvolní si tak veškeré blokace a může dál spokojeně žít.

A jak je to u nás lidí? Podle neuropsychologie se nám zhruba od věku tří let nepříjemné zážitky začínají ukládat do podvědomí. Vznikají bloky. Ty ovlivňují nejen psychiku, ale následně i stav a tvar těla. Na rozdíl od gazely s nimi ale obvykle nic neděláme, takže nám dál určují kvalitu života.

I když nás většinou v rodinách a školách o blokacích nic neučili, fenomém svobodné volby nás v dospělosti zmocňuje se svou mentální a emocionální zátěží něco udělat. Dnes už si můžete vybrat, že z pomyslného pytle odpadků, který vlečete na zádech, něco odložíte. A to je odblokování.

A proč to nemůžu udělat sám?

Do určité míry to v našem systému Emočního hubnutí udělat můžete. Mám k tomu konkrétní postup. Pokud o něj projevíte zájem, proberu ho s vámi a naučím vás jej už na prvních sezeních. A od té doby můžete vhodně zvolená témata zpracovávat samostatně. Bonus navíc: postup lze používat pro jakoukoli oblast života.

Na druhou stranu je ovšem jasné, že od laika v oboru můžeme jen těžko očekávat, že si doma „odoperuje“ mozek neboli: hlubší blokace patří v každém případě do rukou odborníka.

V mojí praxi mám k dispozici několik osvědčených terapeutických nástrojů, kterých k uvolnění bloků využívám. Upřímně řečeno, vždy znovu mě těší, když vidím, jak se při tomto procesu v klientově obličeji objevuje úleva. Ta jasně ukazuje, že si daný člověk otevřel dveře do prostoru reálných pozitivních změn ve svém životě, v postojích k sobě, ke stravě a pohybu. A to se mi líbí.

V Emočním hubnutí PROPOJUJEME, proto zde uvádím Jungův citát:

 

Carl Gustav Jung – Základní otázky psychoterapie, citát:

„duše je přece místem zrodu všeho jednání, a tím všeho
dění, o něž člověk usiluje! Bylo by nejen těžké, ale dokonce přímo
nemožné vytrhnout libovolně ohraničený kousek z nekonečně široké
oblasti života, v níž duše působí, a prohlásit jej za soukromé hřiště
té či oné vědy. Věda sama žádné hranice nemá a vůbec neexistuje
taková specializace, která by se mohla chlubit úplnou soběstačností. Na svých
hranicích se musí překrývat se sousedními obory, má-li si dělat vážný
nárok na označení věda.“

Vaše Hanka

 

Komentáře